Výuka angličtiny

Výuka bude probíhat ve skupinkách pod vedením rodilých mluvčích např. z Anglie, Walesu, Irska, Skotska a Ameriky (většinou v ideálním konverzačním počtu 12 účastníků ve skupině).

Výuka bude konverzačně laděna a to tak, že mluvit budou především studenti, nikoli učitel. V mluveném projevu se bude dbát na vyváženost mezi přesností a plynulostí.

Účastníci budou rozděleni do skupin dle pokročilosti hned po příjezdu na základě rozřazovacího testu popř. osobního pohovoru, aby se ve své skupině cítili komfortně a mohli tak nejlépe rozvíjet své jazykové i sociální dovednosti.

Výuku povedou rodilí mluvčí, kteří mají odpovídající vzdělání, pedagogické zkušenosti, schopnost zaujmout, empatii a profesionální přístup.

Všichni táborníci poznají v průběhu tábora všechny učitele v tzv. kulturních hodinách, ve kterých učitel představí místo a zemi, kde se narodil, studoval, popř. pracoval. Táborníci tak poznají během jednoho týdne několik koutů anglicky mluvícího světa.

Za výběr učitelů a vedoucích ručí a zodpovídá Mgr. Ronald Martini, který rád zodpoví Vaše dotazy, viz kontakty. Čerpám jak z akademických (studium na Filozofické fakultě a na univerzitě v Anglii), tak i praktických zkušeností (výuka angličtiny na gymnáziu, vysoké škole a v zahraničí).