Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné od 1. 1. 2021

1. FÉROVOST - Body níže jsou mojí nezbytnou právní ochranou. Nemám potřebu se jimi doslova řídit. Rád se domluvím férově a lidsky, cítím-li totéž na druhé straně.  

2. VZNIK/ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Smluvní vztah vzniká vyplněním přihlášky na www.tabor-anglictina.cz. Po přihlášení Vám dojde potvrzovací email se všemi informacemi. Tímto okamžikem se stáváte potvrzeným účastníkem Vámi vybraného turnusu tábora s angličtinou. Nárok na poskytování služeb Vám vzniká po zaplacení plné ceny tábora. Pokud se rozhodnete svoji přihlášku zrušit, dejte mi prosím vědět na ronaldmartini@seznam.cz nebo na tel.: 604 964 729. Doba zrušení tábora z Vaší strany je rozhodující pro stornovací poplatky, viz. níže. 

3. PLATBA - Po přihlášení Vám dojde na Vámi zadaný email faktura se splatností 14 dnů. Prosím o dodržení splatnosti. Pokud potřebujete odklad, nebo rozdělení plateb, napište nebo volejte a domluvíme se. Pokud nebude faktura uhrazena k datu splatnosti, neznamená to vyřazení z tábora - prostě se s Vámi spojím a domluvíme se. Opětovně ale prosím o dodržení splatnosti, pokud možno.

4. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY - Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to e-mailem nebo telefonicky. Zákazníkovi budou účtovány následující stornovací poplatky, které jsou vypočítány z plné ceny tábora.

Storno podmínky na rok 2021:

10% při zrušení účasti v období mezi 59 až 46 (včetně) dnem před začátkem tábora. 

30% při zrušení účasti v období mezi 45 až 31 (včetně) dnem před začátkem tábora.   

50% při zrušení účasti v období mezi 30 až 16 (včetně) dnem před začátkem tábora. 

100% při zrušení účasti v období mezi 15 až 0 (včetně) dnem před začátkem tábora.  

Chápu, že ke zrušení tábora z Vaší strany může dojít z vážných důvodů, např. nemoci. Vy prosím ale pochopte, že s organizací táborů je spojeno velké časové a pracovní úsílí a také finanční náklady, proto je storno nezbytné. Pokud za sebe seženete platícího náhradníka, měni se Vaše storno na 0%. Anebo je možná domluva, po zaplacení storna z Vaší strany, na slevě na tábor v roce 2022. 

Letos NOVĚ "covid vstupenka/pass na tábor". Tento doklad prosím také ve vytištěné formě předat při vstupu na tábor. Je možno si vybrat z následujících možností:

a) Negativní Antigenní test. Má platnost 72 hodin. Určující čas je zahájení tábora v neděli ve 14 hodin. Musí být odebrán na registrovaném odběrovém místě.

b) Negativní PCR test uskutečněný nejdéle před 7 dny od nástupu na tábor. Musí být odebrán na registrovaném odběrovém místě.

c) Lékařské potvrzení o prodělaném covidu - platí 180 dní

d) Prodělané 1. očkování. Doba po očkování musí být delší než 22 dní a kratší než 90 dní.

e) Prodělané 2. očkování. Doba po očkování musí být delší než 14 dnů.

Pokud vyjde covid test pozitivní, dítě se tábora neúčastní. Storno zůstává dle sazebníku, viz výše, tzn. 100%. Individuálně se rád domluvím na slevě na tábor na rok 2022.

5. ZRUŠENÍ AKCE – mám právo zrušit akci a jsem povinen toto oznámit všem řádně přihlášeným nejpozději 20 dnů před zahájením akce (pozn. Ronald Martini: ještě nikdy se tak nestalo). Při zrušení akce z mého rozhodnutí se vrací účastníkům úhrada v plné výši.

Nebude-li možno konat tábor z jiného důvodu, např. kvůli epidemiologické situaci (což pevně doufám v létě 2021 už nehrozí), vrátím Vám 100% ceny tábora. Budu ovšem velmi vděčen za nějaký manipulační poplatek, aby tábory a na ně napojené penziony mohly fungovat i v budoucnu. 

6. ÚČASTNÍK akce se zavazuje řídit se během akce pokyny všech vedoucích, chovat se tak, aby nerušil průběh tábora nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo vyloučit táborníka z části programu nebo i z celého programu, tzn. z celého tábora, pokud vedoucí akce shledá táborníkovo chování neslučitelné s hladkým a bezpečným průběhem celé akce. Táborník bude vyloučen z akce, pokud je pod vlivem alkoholu či omamných látek. Při vyloučení táborníka z akce na základě výše popsaných skutečností nevzniká účastníkovi (táborníkovi) právo na proplacení nenaplněných služeb.

7. CENNÉ VĚCI a větší peněžní obnos doporučuji na tábor nebrat. Neručím za majetek účastníků (táborníků) po celou dobu konání akce, byť by byl zamčený v pokoji, nebo se vyskytoval kdekoli jinde v areálu. (pozn. Ronald Martini: zatím se nikdy nic neztratilo, pokud ano, hned se také našlo, ale není třeba to pokoušet.)

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) pro potřeby tábora.

 

Mgr. Ronald Martini