Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné od 1. 1. 2021

1. FÉROVOST - Body níže jsou mojí nezbytnou právní ochranou. Nemám potřebu se jimi doslova řídit. Rád se domluvím férově a lidsky, cítím-li totéž na druhé straně.  

2. VZNIK/ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Smluvní vztah vzniká vyplněním přihlášky na www.tabor-anglictina.cz. Po přihlášení Vám dojde potvrzovací email se všemi informacemi. Tímto okamžikem se stáváte potvrzeným účastníkem Vámi vybraného turnusu tábora s angličtinou. Nárok na poskytování služeb Vám vzniká po zaplacení plné ceny tábora. Pokud se rozhodnete svoji přihlášku zrušit, dejte mi prosím vědět na ronaldmartini@seznam.cz nebo na tel.: 604 964 729. Doba zrušení tábora z Vaší strany je rozhodující pro stornovací poplatky, viz. níže. 

3. PLATBA - Po přihlášení Vám dojde na Vámi zadaný email faktura se splatností 14 dnů. Prosím o dodržení splatnosti. Pokud potřebujete odklad, nebo rozdělení plateb, napište nebo volejte a domluvíme se. Pokud nebude faktura uhrazena k datu splatnosti, neznamená to vyřazení z tábora - prostě se s Vámi spojím a domluvíme se. Opětovně ale prosím o dodržení splatnosti, pokud možno.

4. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY - Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to e-mailem nebo telefonicky. Zákazníkovi budou účtovány následující stornovací poplatky, které jsou vypočítány z plné ceny tábora.

Storno podmínky na rok 2021:

10% při zrušení účasti v období mezi 59 až 46 (včetně) dnem před začátkem tábora. 

30% při zrušení účasti v období mezi 45 až 31 (včetně) dnem před začátkem tábora.   

50% při zrušení účasti v období mezi 30 až 16 (včetně) dnem před začátkem tábora. 

100% při zrušení účasti v období mezi 15 až 0 (včetně) dnem před začátkem tábora.  

Chápu, že ke zrušení tábora z Vaší strany může dojít z vážných důvodů, např. nemoci. Vy prosím ale pochopte, že s organizací táborů je spojeno velké časové a pracovní úsílí a také finanční náklady, proto je storno nezbytné. Pokud za sebe seženete platícího náhradníka, měni se Vaše storno na 0%. Anebo je možná domluva, po zaplacení storna z Vaší strany, na slevě na tábor v roce 2022. 

5. ZRUŠENÍ AKCE – mám právo zrušit akci a jsem povinen toto oznámit všem řádně přihlášeným nejpozději 20 dnů před zahájením akce (pozn. Ronald Martini: ještě nikdy se tak nestalo). Při zrušení akce z mého rozhodnutí se vrací účastníkům úhrada v plné výši.

Nebude-li možno konat tábor z jiného důvodu, např. kvůli epidemiologické situaci (což pevně doufám v létě 2021 už nehrozí), vrátím Vám 100% ceny tábora. Budu ovšem velmi vděčen za nějaký manipulační poplatek, aby tábory a na ně napojené penziony mohly fungovat i v budoucnu. 

6. ÚČASTNÍK akce se zavazuje řídit se během akce pokyny všech vedoucích, chovat se tak, aby nerušil průběh tábora nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce má právo vyloučit táborníka z části programu nebo i z celého programu, tzn. z celého tábora, pokud vedoucí akce shledá táborníkovo chování neslučitelné s hladkým a bezpečným průběhem celé akce. Táborník bude vyloučen z akce, pokud je pod vlivem alkoholu či omamných látek. Při vyloučení táborníka z akce na základě výše popsaných skutečností nevzniká účastníkovi (táborníkovi) právo na proplacení nenaplněných služeb.

7. CENNÉ VĚCI a větší peněžní obnos doporučuji na tábor nebrat. Neručím za majetek účastníků (táborníků) po celou dobu konání akce, byť by byl zamčený v pokoji, nebo se vyskytoval kdekoli jinde v areálu. (pozn. Ronald Martini: zatím se nikdy nic neztratilo, pokud ano, hned se také našlo, ale není třeba to pokoušet.)

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) pro potřeby tábora.

 

Mgr. Ronald Martini