Všeobecné podmínky

1. FÉROVOST - Body níže jsou mojí nezbytnou právní ochranou. Nemám potřebu se jimi doslova řídit, nastene-li nečekaná situace, kdy se např. již nahlášený táborník nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit tábora. Rád se domluvím férově a lidsky, cítím-li totéž na druhé straně. 

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU – Smluvní vztah vzniká vyplněním přihlášky na www.tabor-anglictina.cz nebo posláním přihlášky formou emailu na ronaldmartini@seznam.cz. nebo telefonicky na 604 964 729. Účastníkem tábora s angličtinou, resp. vzdělávacího kurzu (dále jen "akce") s nárokem na poskytování služeb se stává přihlášený táborník (zákazník, účastník) až po zaplacení plné ceny. Pokud se tak nestane, jsem oprávněn smluvní vztah zrušit a vyřadit zákazníka z akce. Zákazník o tom bude vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky a přijatá platba, snížená o stornovací poplatky (vypočítané z plné ceny tábora), mu bude vrácena.

3. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY - Zákazník má právo kdykoliv před zahájením akce zrušit svou účast, a to e-mailem nebo telefonicky, viz kontakt na www.tabor-anglictina.cz. Zákazníkovi budou účtovány následující stornovací poplatky, které jsou vypočítány z plné ceny 5 650,- kč za tábor v Podmitrově a 5 850,- Kč za vzdělávací kurz na Kaprálově mlýně.

10%   při zrušení účasti mezi 1.3. – 31.3. 2019 včetně

30%   při zrušení účasti mezi 1.4. – 30.4. 2019 včetně

60%   při zrušení účasti mezi 1.5. – 31.5. 2019 včetně

100% při zrušení účasti mezi 1.6. 2019 – 1. dnem konání tábora, na který je táborník přihlášen.

4. ZRUŠENÍ AKCE – mám právo zrušit akci při nedosažení minimálního počtu táborníků a jsem povinen toto oznámit všem řádně přihlášeným nejpozději 15 dnů před zahájením akce (pozn. Ronald Martini: ještě nikdy se tak nestalo). Při zrušení akce před jejím začátkem se vrací účastníkům úhrada v plné výši.

5. ÚČASTNÍK akce se zavazuje řídit se během akce pokyny vedoucích, chovat se tak, aby nerušil průběh tábora nebo ostatní účastníky, respektoval pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Vedoucí akce (Ronald Martini) má právo vyloučit táborníka z části programu nebo i z celého programu, tzn. z celého tábora, pokud vedoucí akce shledá táborníkovo chování neslučitelné s hladkým a bezpečným průběhem celé akce. Táborník bude vyloučen z akce, pokud je pod vlivem alkoholu či omamných látek. Při vyloučení táborníka z akce na základě výše popsaných skutečností nevzniká účastníkovi (táborníkovi) právo na proplacení nenaplněných služeb.

6. CENNÉ VĚCI a větší peněžní obnos doporučuji na tábor nebrat. Neručím za majetek účastníků (táborníků) po celou dobu konání akce, byť by byl zamčený v pokoji, nebo se vyskytoval kdekoli jinde v areálu. (Pozn. Ronald Martini: zatím se nikdy nic neztratilo, není třeba to ale pokoušet.)

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) pro potřeby tábora.

 

Mgr. Ronald Martini