Mimovýukové aktivity

Nabízíme pobytové a příměstské tábory s angličtinou.

 

Pobytový tábor s angličtinou

V časech mimo výuku budeme spolupracovat a soutěžit v táborových týmech, do kterých budou táborníci rozdělení s ohledem na vyváženost a vyrovnanost všech týmů, aby náš týden měl ten správný, kamarádský a zároveň i přiměřeně soutěživý náboj.

Budeme využívat nádherné a bezpečné areály penzionů.

Podmitrov - k dispozici je travnatá plocha hned před budovou, menší venkovní bazén, hřiště na volejbal, nohejbal a fotbal - to vše v malebné údolí s říčkou.

Kaprálův mlýn -  vzdělávací, ekologické centrum s hřištěm a rozlehlou zahradou v nádherném okolí Moravského krasu. Historické místo s příběhem.

Hálův mlýn - kousek za Brnem, oblast přírodního parku Údolí Bílého potoka. K dispozici je bazén, hodně trvnatých ploch, hřiště.

Určitě se můžete těšit na táborák, stezku odvahy, karneval, sportovní a jiné táborové aktivity, jako např. vlajkovaná, hra ostrov a samozřejmě již proslulá "hajzlbába". Celý týden bude probíhat celotáborová soutěž a zároveň úžasná hra "secret friend".

Na Kaprálově mlýně si vyzkoušíme aquazorbing na místím rybníku (v případě nedostatku vody najdeme náhradu ve formě jeskyní a slaňování). 

Při každé činnosti budou přítomni buďto hlavní vedoucí, zdravotník a nebo táboroví vedoucí. Anebo všichni:)

Obsahová náplň a časový harmonogram budou brát na zřetel schopnosti, zájmy a věk účastníků tábora. Tábor má svůj denní program koncipován tak, abychom si společný týden užili a něco se naučili. Respektování programu, např. času večerky, je nezbytné pro hladký chod tábora.

Účastníci budou poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví.

 

Příměstský tábor s angličtinou

V časech mimo výuku budeme spolupracovat a soutěžit v táborových týmech. Budeme dbát na spolupráci a zdravou soutěživost. 

Budeme využívat bezpečné areály škol Gymnázia Slovanské náměstí resp. ZŠ Hudcova. K dispozici budou jak učebny, tak venkovní hřiště. V případě nepříznivého počasí i tělocvična. 

Při každé činnosti budou s dětmi vedoucí. 

Obsahová náplň a časový harmonogram budou brát na zřetel schopnosti, zájmy a věk účastníků tábora. Tábor má svůj denní program koncipován tak, abychom si společný týden užili a něco se naučili. Respektování programu je nezbytné pro hladký chod tábora.

Účastníci budou poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví.