Výuka angličtiny

Výuka bude probíhat pod vedením rodilých mluvčích ve skupinkách (většinou v ideálním konverzačním počtu 12 účastníků ve skupině).

 

Účastníci budou rozděleni do skupin dle pokročilosti hned po příjezdu na základě rozřazovacího testu popř. osobního pohovoru.

 

Fakt, že se táboroví učitelé narodili v anglicky mluvící zemi, a angličtina je tedy jejich mateřským jazykem, je pouze jedno z výběrových kritérií. Výuku povedou ti rodilí mluvčí, kteří mají odpovídající pedagogické vzdělání a zkušenosti. Učitelé budou pečlivě vybráni s ohledem na jejich odbornost, zkušenosti, schopnost zaujmout a profesionalitu. 

 

Výuka bude konverzačně laděna a to tak, že mluvit budou především studenti, nikoli učitel. V mluveném projevu se bude dbát na vyváženost mezi přesností a plynulostí.

 

Za výběr učitelů ručí a zodpovídá Mgr. Ronald Martini, který rád zodpoví Vaše dotazy, viz  kontakty . Čerpám jak z akademických (studium na Filozofické fakultě a na univerzitě v Anglii), tak i praktických zkušeností (výuka angličtiny na gymnáziu, vysoké škole a v zahraničí).

 

 
 
Najdete nás také na facebooku: www.facebook.com/taboranglictina/