Mimovýukové aktivity

Ve chvílích mimo výuku budeme využívat nádherné a bezpečné areály penzionů. V Podmitrově je k dispozici travnatá plocha hned před budovou, menší venkovní bazén, hřiště na volejbal, nohejbal a fotbal - to vše v malebné údolí s říčkou. Na Kaprálově mlýně je hřiště, rozlehlá zahrada a nádherné okolí Moravského krasu. 

Určitě bude táborák, stezka odvahy, karneval, sportovní a jiné táborové aktivity, jako např. vlajkovaná nebo táborová olympiáda. Celý týden bude probíhat celotáborová soutěž a zároveň úžasná hra "secret friend". Jedno odpoledne strávíme v Podmitrově ve vlastním lanovém centru, které nám v přilehlém lesíku na míru přijedou postavit profesionálové. Ti také dohlédnou na zdárný a bezpečný průběh celého odpoledne. Na Kaprálově mlýně si zase vyzkoušíme aquazorbing na místím rybníku (v případě nedsotatku vody najdeme náhradu ve formě jeskyní a slaňování). Součástí vzdělávacího kurzu na Kaprálově mlýně jsou i historické, ekologické a přírodovědné programy.

 

Při každé činnosti budou přítomni buďto hlavní vedoucí, zdravuška a nebo táboroví vedoucí. Anebo všichni:)

 

Obsahová náplň a časový harmonogram budou brát na zřetel schopnosti, zájmy a věk účastníků tábora. Tábor má svůj denní program koncipován tak, abychom si společný týden užili a něco se naučili. Respektování programu je nezbytné pro hladký chod tábora, resp. vzdělávacího kurzu. 

 

 

Najdete nás také na facebooku: www.facebook.com/taboranglictina/