Výuka angličtiny

Výuka bude probíhat pod vedením rodilých mluvčích-učitelů ve skupinkách (za ideální počet považuji 12 účastníků).

 

Táborníci budou rozděleni do skupin dle pokročilosti hned po příjezdu na základě rozřazovacího testu popř. osobního pohovoru.

 

Fakt, že se naši učitelé narodili v anglicky mluvící zemi, a angličtina je tedy jejich mateřským jazykem, je pouze jedno z výběrových kritérií. Výuku povedou ti rodilí mluvčí, kteří mají odpovídající vzdělání a zkušenosti. Učitelé budou pečlivě vybráni s ohledem na jejich odbornost, zkušenosti, schopnost zaujmout a profesionalitu jak v průběhu výuky, tak i mimo ni. Učitelé budou studentům k dispozici i mimo samotnou výuku.

 

Výuka bude konverzačně laděná a to tak, že mluvit budou především studenti, nikoli učitel. V mluveném projevu se bude dbát na vyváženost mezi přesností a plynulostí.

 

Při vytváření koncepce tábora vycházím jak z akademických (studium na Filozofické fakultě a na univerzitě v Anglii), tak i praktických zkušeností (výuka angličtiny v Německu, na několika brněnských gymnáziích a na vysoké škole).  

 

Najdete nás také na facebooku: www.facebook.com/taboranglictina/